Skip to content

 

Vücudun Tüm Kaslarını Çalıştıran Yüzme Sporu ile İlgili Bilgiler

Yüzerken vücudunun neredeyse tüm kasları çalışır. Bu nedenle yüzme sporları en faydalı spor branşları olarak kabul edilir. Herhangi bir ağırlık kullanmadan sadece suyun direncine karşı uygulayacağın kuvvet ile kaslarını geliştiren yüzme sporu hakkında bilgi edinmek için detaylara birlikte bakalım.

Yüzme Nedir?

Yüzme, en basit tanımıyla vücudun kulaç ve ayak vuruşları ile su içerisinde hareket ettirilmesidir. Yüzme sporu ise uluslararası standartlara sahip havuzlarda, sporcuların başka herhangi bir ekipman kullanmadan kendi kulvarlarında yaptıkları yarışmadır. Yüzme yarışmaları farklı mesafelerde ve stillerde yapılır.

Yüzme Stilleri Nelerdir?

Yüzme hakkında bilgi edinmek için ilk olarak yüzme stillerini incelemek gerekir. Her biri kendine özgü teknikle uygulanan dört farklı yüzme stili bulunur. Bu stiller serbest yüzme, sırtüstü yüzme, kurbağalama yüzme ve kelebek yüzmedir. Bu stiller hakkında teorik bilgi sahibi olman, uygulama esnasında tekniğini geliştirmene yardımcı olur.

1- Serbest Yüzme Tekniği

Serbest yüzme tekniği, en kolay öğrenilen ve en hızlı şekilde yüzmene imkân veren yüzme stilidir. Serbest yüzme stili o kadar yaygındır ki, yüzme bilmeyen biri bile suya girdiğinde içgüdüsel olarak bu tekniği uygulamaya çalışır. Aslında neden kolay öğrenildiğinin cevabı da burada gizli olsa gerek.

Serbest yüzerken vücudun suyun üzerindeki pozisyonunun gergin olması gerekir. Bu teknik fazla kuvvet gerektirmez, önemli olan suyun içerisinde hareket ederken kendini sıkmadan ve kasmadan tekniği uygulanmaya çalışmandır. Serbest stil yüzerken kafanın tamamının suyun içerisine sokulmasına gerek yoktur. Başın suyun içerisinde olması yeterlidir. Baş bölgesi, sadece nefes alma esnasında dışarı çıkarılır ve ağızdan nefes alınır. Nefes verme işlemi ise yüz suyun içerisinde iken burun ve ağızdan birlikte yapılır.

Serbest yüzmede kulaç atarken kolu mümkün olduğunca ileri atmak gerekir. Suyun içerisinde sürtünme daha fazla olduğunda, ileri atma işlemi de daha zor ve yorucu olur. Kulaç atarken düz-bükülü-düz tekniği uygulanır. Kol havada uzanırken düz, suyu çekerken bükülü, suyu itme sırasında tekrar düz, sudan çıkarken tekrar bükülü olur. Bacaklar ise kalçadan hareket ettirilir. Ayak çırparken dizler çok fazla bükülmez.

2- Kurbağalama Yüzme Tekniği

Kurbağalama yüzme tekniği en fazla koordinasyon isteyen ve en karmaşık yüzme stilidir. Kurbağalama yüzme stilini doğru bir şekilde öğrenebilmek için oldukça fazla noktaya dikkat etmek gerekir. Tekniği doğru bir şekilde kavradıktan sonra belirli bir hızda yüzebilmek için, kol ve bacak kaslarının güçlendirilmesi gerekir.

Kurbağalama stil yüzerken beden tamamen su içerisinde ilerler. İlerlemede kolların etkisi %5, bacakların ise %95'tir. Kurbağalama yüzerken baş sadece nefes almak için suyun dışına çıkarılır. Kollar ile ayaklar ise beraber hareket ettirilir. Bacak ile itme hareketinden sonra tekrar kollar ile çekme hareketine başlamadan vücudun su üzerinde kaymasına izin verilmelidir. Aksi takdirde ayak vuruşundan sağlanan itme yarıda kesilir ve yüzme hızı yavaşlar.

 

3- Sırtüstü Yüzme Tekniği

Sırtüstü yüzme tekniği serbest yüzme tekniğine oldukça yakındır. Ancak vücudun su üzerinde aldığı pozisyon tamamen farklıdır. Başın pozisyonu ise serbest stilin aksine sabittir. Sırtüstü yüzme tekniğinde orijin omuz eklemidir. Kulaç atma sırasında dirsekler kesinlikle bükülmez. Eller mümkün olan en uzak noktadan suya sokulur ve suyu çekme işleminden sonra bacağın yanından dışarı çıkarılır. Eller havada iken avuç içleri dışarı bakar ve ilk olarak serçe parmak suyun içine girer. Sırtüstü yüzme stilinde ayaklar aynı serbest stilde olduğu gibi kalçadan hareket ettirilir. Sırtüstü yüzerken baş yukarı doğru baktığından serbest stilde olduğu gibi, herhangi bir nefes alışveriş sorunu olmaz.

 

4- Kelebek Yüzme Tekniği

Kelebek yüzme tekniği serbest yüzmeye kıyasla daha zor bir tekniktir. Serbest yüzme tekniğinde bacaklar makas şeklinde hareket ettirilirken kelebek stilinde her iki bacak aynı anda hareket eder. Yine serbest yüzmede kollar sıra ile kullanılırken kelebek yüzmede iki kol aynı anda kullanılır. İzlemesi oldukça keyifli olan kelebek yüzme stilinde vücut gergin olmalıdır. Bacaklar ile dolfin vuruşu yapılırken kollar ile suyun içerisinde uzanılır. Su çekme esnasında kollar birbirinden uzaklaşır, eller karın bölgesine yaklaştığında tekrar bir araya getirilir. Kollar kulaç atmak için ileriye doğru uzanmadan önce baş bölgesi suyun içerisinde olmalıdır. Dolayısıyla kelebek yüzme sırasında kulaç atarken nefes verilir, eller suyun içerisinde iken baş kısmı suyun dışına çıkartılarak nefes alınır.

ID: 175095887

Yüzme Sporunun Sağladığı Faydalar Nelerdir?

  • Yüzme ile ilgili bilgiler arasında en çok merak konulardan birisi de yüzmenin sağladığı faydalardır. Bu faydalar hakkında bilgi sahibi olmanın yüzme motivasyonunu artıracağından şüphen olmasın.

  • Yüzme bütün vücut kaslarının aynı anda çalışmasını sağlar.

  • Yüzme idmanları sırasında vücudun oksijen ihtiyacı arttığından, solunum ve dolaşım sistemlerinin daha etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

  • Yüzme esnasında solunum ve dolaşım sistemlerinin daha fazla çalışması sayesinde daha fazla kalori yakabilirsin.

  • Düzenli yüzme egzersizi kilo kontrolü sağlamana yardım eder.

  • Yüzme sporu; dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve sürat gibi yeteneklerini geliştirmene olumlu katkı sağlar.

  • Yüzme sırasında tüm kasların çalışması sinir sistemine olumlu katkı sağlayarak sistemin dinlenmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

  • Yüzmeye düzenli bir şekilde devam ederek vücut direncini artırabilir ve hastalıklara karşı daha dayanıklı bir hale gelebilirsin.

  • Yüzme sporu psikolojik anlamda pozitif katkılar sağlayarak özgüven kazanmana yardımcı olur.

  • Yüzme esnasında bağ, tendon ve kaslar karada yapılan sporlara göre daha az zorlandığından sakatlanma riski oldukça azdır.