Skip to content

Sanatın ve Aydınlanmanın Zaferi: Klasik Müzik Tarihi

Batı kökenli bir müzik türü olan klasik müzik, ağırlıklı olarak 15. yüzyıl - 18. yüzyıl arasında yaşamış bestecilerin çalışmalarından oluşuyor. Avrupa'yı derinden etkileyen rönesans hareketleriyle başlayan ve aydınlanmanın sembolü haline gelen klasik müzik; rönesans, barok, klasik ve romantik dönem gibi evrelerde inceleniyor. Günümüzde hayatın pek çok alanında karşımıza çıkan ve müzik dünyasını halen etkileyen klasik batı müziği nedir, ne gibi özelliklere sahiptir, biliyor musun? İşte klasik müzik tarihine dair bilmen gereken her şey...

Klasik Müzik Nedir?

Klasik müzik tabiri, 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da başlayan yenilikçi ve aydınlanma yanlısı müzik ekolünü tanımlamak amacıyla kullanılıyor. Beethoven, Mozart, Bach, Schubert gibi çok sayıda bestecinin çok sesli eserlerini kapsayan klasik müzik; yaylı, üflemeli, vurmalı ve tuşlu enstrümanlar çalan geniş orkestralar tarafından icra ediliyor. Günümüzde neo-klasik müzik olarak varlığını hala sürdüren müzik türünün altın çağını ise 15. ve 18. yüzyıllar arasındaki süreç oluşturuyor. Bu dönemde Avrupa'da tiyatrodan edebiyata, felsefeden bilime dek çok sayıda alanda yaşanan yeniliklerin bir yansıması olan klasik müzik; dinlendiren, huzur veren ve yaşam kalitesini artıran bir tür olması nedeniyle günümüzde de çok sayıda dinleyicinin beğenisini kazanıyor.

Klasik Müzik Tarihi

 • Klasik müzik, rönesansla birlikte aydınlanma sürecine giren ve her alanda daha iyiyi, güzeli ve estetiği aramaya başlayan Avrupa'nın seçkin yüzünü temsil ediyor. 1450'li yıllarda müziğe evrensel ve yüce bir form kazandırma amacıyla yeni arayışlara giren bestecilerin çalışmalarıyla ortaya çıkan tür, rönesans çağında ilk adımlarını attıktan sonra 17. yüzyılda barok döneme giriyor.

 • Klasik müzik formunun zenginleşip detay kazandığı, çok sesli orkestraların ustalaştığı ve seçkin Avrupalılar tarafından kabul gördüğü barok dönem, siyasi ve sosyal yaşamdaki gelişmelerin etkisiyle melankoliye kaymayan bir karamsarlık ve gerçekçi bir tavır sergiliyor. Dönemin en önemli müzik aletleri arasında ise klavsen başı çekiyor.

 • 18. yüzyıl ortalarında klasik dönemini yaşayan tür, bu evrede sadeleşme yanlısı bir tutum gösteriyor. Özellikle piyanonun icadıyla iyice zenginleşen ve imkanları genişleyen klasik müzik, klasik çağda kendi içindeki zirveye çıkarken 19. yüzyıl ortalarında ise romantizm akımına kapılıyor.

 • Romantizmin bilinen tüm sınırları aşması, klasik müziğin saray ve çevresinden çıkıp halka ulaşmasının baş nedenleri arasında yer alıyor.

 • 20. yüzyıldan itibaren modern döneme giren klasik müzik, günümüzde neo-klasik müzisyenler tarafından hala yaşatılıyor. Hans Zimmer, John Williams, James Horner gibi dünyaca ünlü film müziği bestecileri, esasında yapısal olarak günümüzün klasik müzik sanatçıları arasında yer alıyor.

Klasik Dönem Bestecileri Kimlerdir?

Müzikte klasik dönem, yaklaşık 4 asırlık bir süreci kapsıyor. Bu nedenle de klasik dönemde eser vermiş çok sayıda sanatçı bulunuyor. Aralarında Antonio Vivaldi, Pyotr İlyiç Çaykovski, Franz Schubert, Ludwig Van Beethoven, George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Guiseppe Verdi ve Frederic Chopin gibi dahilerin bulunduğu klasik batı müziği bestecileri, klasik müziğin farklı dönemlerini ve özelliklerini temsil etmeleri nedeniyle müzik tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Klasik batı müziği sanatçıları, dönemlerine göre şu şekilde sıralanıyor:


Rönesans Dönemi:

 • Guillaume Dufay

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina

 • Johannes Ockeghem


Barok Dönem:

 • Antonio Vivaldi

 • Arcangelo Corelli

 • Jean-Baptiste Lully

 • Johann Sebastian Bach

 • Henry Purcell

 • George Frideric Handel

 • Claudio Monteverdi

 Klasik Dönem:

 • Muzio Clementi

 • Wolfgang Amadeus Mozart

 • Joseph Haydn

Romantik Dönem:

 • Franz Schubert

 • Gioacchino Rossini

 • Mendelssohn Bartholdy

 • Frederic Chopin

 • Jean Sibelus

Modern Dönem:

 • Richard Strauss

 • Gustav Mahler

 • Edward Elgar

 • Maurice Revel

 • Hans Zimmer

 • James Horner

Klasik Müzikle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Klasik müzik bestelerinde keman, viyola, çello, kontrbas, piyano, klavsen, obua, kormen, zil ve üçgen gibi enstrümanlar kullanılıyor.

 • Klasik müzik besteleri, yalnızca enstrümantal konçerto ve senfonilerden oluşmuyor. Opera ve operetlerde söylenen aryalar da klasik müzik eseri olarak kabul ediliyor. Dünyanın en ünlü opera bestecileri arasında Gioacchino Rossini, Guiseppe Verdi, Richard Wagner ve Ludwig Van Beethoven gibi isimler yer alıyor.

 • Klasik müzik eserleri, çok sesli ve görkemli bir yapı sergileyerek insanlığın en yüksek duygularına hitap etme amacı taşıyor. Bu nedenle her klasik müzik bestesi, en az etkileyici bir roman ya da tablo kadar uzun emeklerle ve ince detaylarla ortaya çıkarılıyor.

 • Klasik müziğin dinleyici zekasını geliştirdiği yönünde çok sayıda iddia bulunuyor. Klasik eserlerin yetişkin insan zekası üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı bugün hala tartışılan bir konu olsa da, bebekler üzerindeki etkisi kanıtlanmış durumda... Küçük yaştan itibaren klasik müzik dinletilen çocuklar, yaşıtlarına göre daha sakin, uyumlu ve huzurlu bir kişilik sergiliyor.

Mutlaka Dinlenmesi Gereken 10 Klasik Müzik Eseri

15. yüzyıldan bu yana süregelen bir gelenek olması sebebiyle klasik müzik külliyatında çok sayıda eser bulunuyor. Ancak bazı eserler, uzun yıllar boyunca akıllarda yer etmiş olmalarıyla diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Bu ölümsüz eserlerin bir bölümü ise aşağıdaki listede klasik müzik meraklılarını bekliyor.

 • George Frideric Handel - Sarabande

 • Wolfgang Amadeus Mozart - Eine Kleine Nacht Music

 • Ludwig Van Beethoven - Für Elise

 • Antonio Vivaldi - La Folia

 • Franz Schubert - Serenade

 • Frederic Chopin - Nocturne

 • Pyotr İlyiç Çaykovski - Swan Lake

 • Giuseppe Verdi - Aida

 • Ralph Vaughan Williams - The Lark Ascending

Edward Elgar - Enigma Variations